نمونه سؤال شیمی

 

نکته: اکثر فایل ها دارای پسوند pdf می باشند و برای مشاهده آن ها نرم افزار Acrobat Reader مورد نیاز است.

برای  ذخیره کردن فایل ها روی لینک مورد نظر راست کلیک نموده و گزینه Save Target As را  انتخاب کنید.

 

  نمونه سؤال های درسی

         22 آبان 1387

 

نمونه سؤال های شیمی 1 (118 سوال)  Size: 182 KB   Format: DOC

نمونه سؤال های شیمی 2 (230 سوال)  Size: 393 KB   Format: DOC

نمونه سؤال های شیمی 3 (136 سوال)  Size: 149 KB   Format: DOC

نمونه سؤال های شیمی پیش دانشگاهی (164 سوال)  Size: 121 KB   Format: DOC

     (تهیه شده در گروه آموزشی شیمی استان آذربایجان شرقی)

دانلود فونت های مورد نیاز    Size: 122 KB

       برای استفاده از این فایل ها فونت های فوق را دانلود کرده و روی سیستم خود  نصب کنید. برای نصب فونت ها کافیست آن ها را کپی کرده و در پوشه Fonts

      موجود در Control Panel ویندوز Paste کنید.

 

 

نمونه سوال های فصل 1 شیمی پیش دانشگاهی  Size: 299 KB   Format: PDF

     برگرفته از کتاب کار شیمی پیش دانشگاهی انتشارات قائم مقام فراهانی

 

 نمونه سوال های فصل 2 شیمی پیش دانشگاهی  Size: 339 KB   Format: PDF 

     برگرفته از کتاب کار شیمی پیش دانشگاهی انتشارات قائم مقام فراهانی

 

نمونه سوال های فصل 2 شیمی 3  Size: 767 KB   Format: PDF

     برگرفته از کتاب کار شیمی 3 انتشارات قائم مقام فراهانی

 

 

امتحان های هماهنگ

         11 خرداد 1388

 

سوالات امتحان نهایی کشوری شیمی 3 - خرداد 88  Size: 210 KB /  راهنمای تصحیح (پاسخنامه)  Size: 170 KB

 

امتحان هماهنگ کشوری شیمی2 پیش دانشگاهی- اردیبهشت 1388- نوبت صبح   Size: 289 KB

راهنمای تصحیح (پاسخنامه)  Size: 151 KB

 

امتحان هماهنگ کشوری شیمی2 پیش دانشگاهی- اردیبهشت 1388- نوبت عصر   Size: 285 KB

راهنمای تصحیح (پاسخنامه)  Size: 143 KB

 

امتحان هماهنگ استانی شیمی2 - خرداد 1387   Size: 231 KB

 

سوالات امتحان نهایی کشوری شیمی 3 - خرداد 87  Size: 223 KB /  ه تصحیح (پاسخنامه)  Size: 167 KB

 

سوالات امتحان نهایی کشوری شیمی 3 - خرداد 86  Size: 205 KB /  راهنمای تصحیح (پاسخنامه)  Size: 156 KB

 

سوالات امتحان نهایی کشوری شیمی 3 - خرداد 85  Size: 641 KB /  راهنمای تصحیح (پاسنامه)  Size: 366 KB

 

سوالات امتحان نهایی کشوری شیمی 3 - خرداد 84  Size: 368 KB /  راهنمای تصحیح (پاسخنامه)  Size: 364 KB

 

 امتحان هماهنگ کشوری شیمی2 پیش دانشگاهی- اردیبهشت 1385   Size: 180 KB

 

 امتحان هماهنگ کشوری شیمی2 پیش دانشگاهی- جبرانی اول - تیر ماه 1385   Size: 179 KB

راهنمای تصحیح (پاسخنامه)  Size: 131 KB

 

امتحان هماهنگ کشوری شیمی1 پیش دانشگاهی- دی ماه 1384- نوبت صبح   Size: 728 KB

 

امتحان هماهنگ کشوری شیمی1 پیش دانشگاهی- دی ماه 1384- نوبت بعد از ظهر   Size: 724 KB

 

امتحان هماهنگ کشوری شیمی1 پیش دانشگاهی- اسفند 1384- جبرانی اول   Size: 630 KB

 

   کنکور سراسری

         10 تیر 1388

  

سوالات شیمی2 در آزمون های سراسری 85 تا 89- به تفکیک فصل های کتاب Size: 734 KB   Format: PDF

 

سوالات شیمی3 در آزمون های سراسری 85 تا 89- به تفکیک فصل های کتاب Size: 830 KB   Format: PDF

  

سوالات شیمی پیش دانشگاهی در آزمون های سراسری 85 تا 89- به تفکیک فصلهای کتاب  Size: 976 KB  Format: PDF

در سه مجموعه سوالات فوق، سوالات مطرح شده از کتابهای شیمی 2 و 3 و پیش دانشگاهی در کنکور سراسری 5 سال گذشته به تفکیک فصل های کتاب آورده شده است که مجموعه ای بسیار خوب و مناسب برای استفاده معلمان در تدریس برای آشنا ساختن دانش آموزان با سوالات کنکور می باشد.


 

 سوالات شیمی آزمون سراسری 1389 - رشته تجربی - به تفکیک کتاب درسی و فصل   Size: 287 KB   Format: PDF

     پاسخ سوالات رشته تجربی (پاسخنامه سازمان سنجش- کد دفترچه A):

    

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
236 4 241 1 246 1 251 4 256 3 261 4 266 1
237 3 242 3 247 4 252 2 257 1 262 1 267 4
238 3 243 1 248 1 253 3 258 2 263 2 268 3
239 4 244 2 249 4 254 2 259 1 264 1 269 2
240 2 245 4 250 4 255 3 260 2 265 3 270 4

  

  

سوالات شیمی آزمون سراسری 1389 - رشته ریاضی - به تفکیک کتاب درسی و فصل   Size: 289 KB   Format: PDF

     پاسخ سوالات رشته ریاضی (پاسخنامه سازمان سنجش- دفترچه کد A):

  

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
201 4 206 3 211 2 216 4 221 2 226 3 231 1
202 3 207 2 212 3 217 4 222 1 227 1 232 2
203 1 208 4 213 1و4 218 3 223 2 228 3 233 4
204 4 209 1 214 1 219 2 224 2 229 1 234 3
205 3 210 2 215 1 220 1 225 3 230 4 235 4

 

نامه گروه شیمی یزد به سازمان سنجش در مورد اشکالات موجود در سوالات شیمی کنکور 89   Size: 150 KB   Format: PDF

 

سوالات شیمی آزمون سراسری 1388 - رشته تجربی - به تفکیک کتاب درسی و فصل   Size: 284 KB   Format: PDF

     پاسخ سوالات رشته تجربی (پاسخنامه سازمان سنجش):

    

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
236 241 246 4 251 256 261 266
237 242 247 4 252 257 262 267
238 243 248 253 258 263 268
239 244 249 254 259 264 269
240 245 250 255 260 265 270

  

  

سوالات شیمی آزمون سراسری 1388 - رشته ریاضی - به تفکیک کتاب درسی و فصل   Size: 224 KB   Format: PDF

     پاسخ سوالات رشته ریاضی (پاسخنامه سازمان سنجش):

  

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
201 206 211 216 221 226 231
202 207 212 217 222 227 232
203 208 213 218 223 228 233
204 209 214 219 224 229 234
205 210 215 220 225 230 235

 

 

سوالات شیمی آزمون سراسری 1387 - رشته تجربی - به تفکیک کتاب درسی و فصل   Size: 309 KB   Format: PDF

     پاسخ سوالات رشته تجربی (پاسخنامه سازمان سنجش):

    

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
236 2 241 4 246 2 251 1 256 4 261 4 266 1
237 3 242 1 247 1 252 4 257 4 262 4 267 1
238 3 243 4 248 4 253 3 258 2 263 3 268 3
239 1 244 3 249 1 254 2 259 3 264 4 269 3
240 1 245 2 250 3 255 2 260 1 265 2 270 4

  

  

سوالات شیمی آزمون سراسری 1387 - رشته ریاضی - به تفکیک کتاب درسی و فصل   Size: 257 KB   Format: PDF

     پاسخ سوالات رشته ریاضی (پاسخنامه سازمان سنجش):

  

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
201 4 206 1 211 2 216 2 221 2 226 2 231 2
202 3 207 حذف 212 3 217 3 222 4 227 3 232 2
203 3 208 1 213 1 218 3 223 2 228 3 233 4
204 1 209 4 214 2 219 4 224 2 229 1 234 4
205 1 210 4 215 3 220 4 225 1 230 1 235 4

 

نامه گروه شیمی یزد به سازمان سنجش در مورد اشکالات موجود در سوالات شیمی کنکور 87   Size: 200 KB   Format: PDF

 

سوالات شیمی آزمون سرسری 1386 - رشته تجربی - به تفکیک کتاب درسی و فصل   Size: 327 KB   Format: PDF

     پاسخ سؤالات رشته تجربی - دفترچه بالا (پاسخنامه سازمان سنجش):

  

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
236 3 241 4 246 4 251 2 256 1 261 2 266 1
237 4 242 3 247 3 252 1 257 1 262 2 267 4
238 1 243 3 248 4 253 2 258 1 263 1 268 2
239 2 244 1 249 4 254 2 259 4 264 4 269 1
240 4 245 2 250 3 255 2 260 3 265 1    

 

 

سؤالات شیمی آزمون سراسری 1386 - رشته ریاضی - به تفکیک کتاب درسی و فصل   Size: 291 KB   Format: PDF

     پاسخ سؤالات رشته ریاضی - دفترچه بالا (پاسخنامه سازمان سنجش):

 

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
201 3 206 1 211 1 216 2 221 2 226 4 231 2
202 4 207 2 212 3 217 1 222 4 227 4 232 4
203 1 208 4 213 3 218 2 223 3 228 2 233 2
204 3 209 1 214 4 219 3 224 4 229 1 234 3
205 2 210 3 215 2 220 4 225 1 230 4    

 

 

سوالات شیمی آزمون سراسری 1385 - رشته تجربی - به تفکیک کتاب درسی و فصل   Size: 273 KB   Format: PDF

     پاسخ سؤالات رشته تجربی - دفترچه کد A (پاسخنامه سازمان سنجش):

 

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
236 4 241 3 246 4 251 4 256 1 261 2 266 4
237 2 242 1 247 3 252 3 257 2 262 3 267 2
238 4 243 4 248 4 253 3 258 2 263 3 268 4
239 3 244 2 249 1 254 4 259 4 264 1 269 1
240 2 245 3 250 1 255 4 260 1 265 3 270 2

 

 

سؤالات شیمی آزمون سراسری 1385 - رشته ریاضی - به تفکیک کتاب درسی و فصل   Size: 266 KB   Format: PDF

     پاسخ سؤالات رشته ریاضی - دفترچه کد A (پاسخنامه سازمان سنجش):

 

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
201 4 206 1 211 2 216 2 221 1 226 2 231 3
202 3 207 2 212 2 217 4 222 2 227 * 232 1
203 3 208 1 213 1 218 3 223 3 228 1 233 4
204 3 209 4 214 4 219 1 224 3 229 4 234 2
205 4 210 4 215 2 220 3 225 4 230 3 235 1

* سؤال 227 رشته ریاضی حذف شده است

 

 

سوالات و سخنامه شیمی آزمون سراسری 1384 - رشته تجربی   Size: 501 KB   Format: PDF

 

سوالات و پاسخنامه شیمی آزمون سراسری 1384 - رشته ریاضی   Size: 570 KB   Format: PDF

 

  المپیاد شیمی

         14خرداد 1388

 

نوزدهمین المپیاد شیمی کشور (سوالات چهار گزینه ای)- مرحله دوم- اردیبهشت 1388   Size: 436 KB   Format: PDF

     پاسخنامه باشگاه دانش پژوهان جوان:

 

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
1 3 11 3 21 3 31 2 41 2
2 4 12 2 22 2 32 3 42 4
3 2 13 3 23 4 33 1 43 3
4 1 14 1 24 1 34 4 44 1
5 4 15 4 25 4 35 1 45 2
6 3 16 1 26 1 36 2 46 1
7 1 17 3 27 2 37 4 47 4
8 2 18 2 28 3 38 3 48 3
9 4 19 4 29 4 39 2 49 1
10 1 20 1 30 1 40 1 50  

 

نوزدهمین المپیاد شیمی کشور - مرحله اول - بهمن 1387 (دفترچه ی کد 1)    Size: 387 KB   Format: PDF

    

 

هیجدهمین المپیاد شیمی کشور (سوالات چهار گزینه ای)- مرحله دوم- اردیبهشت 1387  Size: 397 KB   Format: PDF

 

هیجدهمین المپیاد شیمی کشور - مرحله اول - بهمن 1386 (دفترچه ی کد 1)    Size: 418 KB   Format: PDF

     پاسخنامه باشگاه دانش پژوهان جوان برای دفترچه ی کد 1:

 

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
1 3 11 2 21 3 31 2 41 4 51 1
2 4 12 3 22 1 32 3 42 1 52 3
3 1 13 3 23 2 33 1 43 4 53 4
4 4 14 1 24 4 34 3 44 2 54 1
5 2 15 4 25 1 35 3 45 3 55 2
6 3 16 2 26 4 36 2 46 3 56 3
7 1 17 2 27 3 37 4 47 2 57 1
8 4 18 1 28 2 38 3 48 1 58 4
9 3 19 4 29 1 39 1 49 4 59 2
10 1 20 2 30 4 40 2 50 2 60 1

 

 

هفدهمین المپیاد شیمی کشور - مرحله اول - اسفند 1385 (دفترچه ی کد 1)    Size: 387 KB   Format: PDF

     پاسخنامه باشگاه دانش پژوهان جوان برای دفترچه ی کد 1:

 

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
1 الف 11 ج 21 ج 31 د 41 الف 51 الف
2 ب 12 ب 22 ب 32 ج 42 د 52 الف
3 ج 13 الف 23 الف 33 د 43 ج 53 د
4 د 14 ب 24 ب 34 الف 44 ب 54 ب
5 ب 15 د 25 د 35 ج 45 ج 55 ج
6 د 16 د 26 الف 36 د 46 الف 56 ب
7 د 17 ج 27 ج 37 ب 47 ب 57 د
8 الف 18 ج 28 الف 38 ب 48 د 58 الف
9 ب 19 الف 29 ب 39 ج 49 ج 59 ج
10 د 20 ب 30 ب 40 د 50 ب 60 د

 

 

شانزدهمین المپیاد شیمی کشور - مرحله دوم - اردیبهشت 1385    Size: 381 KB   Format: PDF

 

شانزدهمین المپیاد شیمی کشور - مرحله اول - بهمن 1384     Size: 806 KB   Format: PDF

 

پانزدهمین المپیاد شیمی کشور - مرحله اول - بهمن 1383     Size: 794 KB   Format: PDF

 

  مسابقات آزمایشگاهی

         14 اردیبهشت 1388

 

سوالات عملی  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 89     Size: 176 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 89     Size: 146 KB   Format: PDF

     پاسخ سوالات تئوری:

 

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
1 4 6 2 11 4 16 3
2 1 7 1 12 2 17 3
3 3 8 3 13 3 18 2
4 4 9 3 14 1 19 4
5 1 10 3 15 2 20 4

 

 

 

سوالات عملی  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 88     Size: 207 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 88     Size: 160 KB   Format: PDF

     پاسخ سوالات تئوری:

 

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
1 3 6 4 11 2 16 1
2 4 7 1 12 4 17 3
3 1 8 4 13 1 18 4
4 3 9 2 14 3 19 3
5 1 10 4 15 2 20 4

 

 

سوالات عملی مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری - تبریز - تابستان 87     Size: 130 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری (چهار گزینه ای)  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری - تبریز - تابستان 87     Size: 176 KB

 

سوالات تئوری (طراحی- تشریحی)  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری - تبریز - تابستان 87     Size: 203 KB

 

 

سوالات تئوری و عملی  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی آذربایجان شرقی - اردیبهشت 87     Size: 215 KB   Format: PDF

 

  

سوالات عملی  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 87     Size: 323 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 87     Size: 175 KB   Format: PDF

     پاسخ سوالات تئوری:

 

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
1 3 6 2 11 4 16 1
2 2 7 2 12 4 17 4
3 3 8 4 13 3 18 3
4 1 9 2 14 2 19 3
5 4 10 2 15 2 20 2

 

 

سوالات عملی مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری - مشهد - تابستان 86     Size: 164 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری (چهار گزینه ای)  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری - مشهد - تابستان  86     Size: 120 KB

 

سوالت تئوری (طراحی- تشریحی)  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری - مشهد - تابستان  86     Size: 111 KB

 

نمرات نهایی دانش آموزان شرکت کننده

 

  

 

سوالات عملی  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 86     Size: 189 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 86     Size: 176 KB   Format: PDF

     پاسخ سوالات تئوری:

 

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
1 2 6 3 11 3 16 4 21 1 26 3
2 2 7 1 12 2 17 2 22 2 27 1
3 4 8 4 13 3 18 3 23 3 28 4
4 2 9 3 14 4 19 4 24 2 29 2
5 1 10 1 15 1 20 4 25 2 30 3

 

 

سوالات عملی  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 85     Size: 85 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 85     Size: 206 KB   Format: PDF

     پاسخ سوالات تئوری:

 

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
1 2 6 4 11 3 16 1 21 1 26 2
2 1 7 1 12 3 17 2 22 3 27 4
3 2 8 3 13 1 18 2 23 2 28 1
4 3 9 3 14 4 19 3 24 4 29 3
5 2 10 3 15 4 20 3 25 2 30 4

 

 

سوالات تئوری و عملی مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری -  یزد - مرداد 84     Size: 237 KB   Format: PDF
      پاسخ سوالات تئوری:

 

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
1 ج 6 ب 11 الف 16 الف 21 ب
2 ب 7 د 12 ج 17 ب 22 ج
3 ج 8 ج 13 د 18 ج 23 الف
4 ب 9 ج 14 د 19 الف 24 ب
5 ب 10 د 15 الف 20 ب 25 الف

 

 

گروه آموزشی شیمی استان یزد

  

نظر خود را در این قسمت بنویسید:

 

نام:     

 

ایمیل: 

 

استان:      شهر:  

 

شغل:  دبیر      دانش آموز        غیره

 

نظر:

 

 

   

 

صفحه خانگی | خبر | کتاب | آزمایشگاه | نرم افزار | نمونه سؤال | خواندنی ها | سایت های مرتبط | درباره گروه
Designed By: A.M.Habibirad