شما در وب سایت قدیمی شیمی یزد هستید،‌ برای ورود به وب سایت جدید روی لینک زیر کلیک کنید

http://blog.chemyazd.com
 

 

:: اطلاع رسانی ::

صفحه اول   صفحه دوم   صفحه سوم    صفحه چهارم

 

 

اسامی پذیرفته شدگان و تاریخ جدید برگزاری ششمین کنفرانس آموزش شیمی ایران (اهواز)

         4 دی 1385

 

به اطلاع کلیه دبیران پذیرفته شده جهت حضور در ششمین کنفرانس آموزش شیمی کشور در اهواز، رسانده می شود که تاریخ برگزاری این کنفرانس به سه شنبه 85/10/26 تا 85/10/28 تغییر یافته است.

 

اسامی افراد پذیرفته شده و مدعو از استان یزد:

  1- حمیدرضا زارع زاده

  9- مریم آقایی

  2- صدیقه ناظمیان

  10- غلامرضا طاهری نژاد

  3- شهناز جلالی

  11- محمدتقی باقری

  4- ابوالفضل دایا

  12- اکبر دهقانی

  5- خلیل دهقان

  13- بتول پوردهقان

  6- سیدعلیرضا افخمی

  14- حمیده زارع

  7- محمد حکیمی

  15- سید سعید نبوی

  8- محمد سبحانی

  16- حمید کارگر

برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی ششمین کنفرانس آموزش شیمی ایران مراجعه کنید.

 

 

بارم بندی درس های شیمی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی

         14 آذر 1385

 

بارم بندی زیر مربوط به بخش نامه ارسالی چند سال قبل می باشد. اما از آن جا که که در چند سال اخیر کتاب های درسی تغییر چندانی نکرده اند، هنوز این بخش نامه قابل استناد می باشد.

 

درس شیمی 1 و آزمایشگاه

 

بخش

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

اول

12

2.5

5

دوم تا ابتدای ص 64

8

2.5

5

دوم از ص 64 تا آخر فصل

-

4

سوم

-

5.5

5

چهارم

-

5.5

5

جمع

20

20

20

 

ملاحظات:

1- بهتر است تعداد پرسش های امتحانی حداکثر 2±12 باشد.

2- در طزاحی سوال به بعد دانشی 8 نمره و به مهارتی 12 نمره اختصاص داده شود.

    • منظور از بعد دانشی طرح پرسش از مطالب علمی است که به طور مستقیم در کتاب آمده است، مانند تعریف و توضیح برخی واژه ها و اصطلاحات و...

    • منظور از بعد مهارتی این است که دانش آموز با استفاده از دانش موجود در کتاب در موقعیت های جدیدی قرار گیرد یا از داده های موجود در متن پرسش برای یافتن پاسخ استفاده کند. مهارت هایی مانند تفسیر کردن، نتیجه گیری، رسم نمودار، فرضیه سازی و ...در این گونه پرسش ها مورد ارزشیابی قرار می گیرند.

3- در هر آزمون پایانی به مسایل عددی حد اکثر 2 نمره داده شود.

4- از مطالب موجود در جدول ها و تصویرها، مطالب حفظی مطرح نشوند. مانند جدول های موجود در ص 31، 50، 75 و 88، جدول تناوبی ص89 و شکل 3 ص 48.

5- تکمیل یا نوشتن کل معادله های شیمیایی به صورت حفظی خواسته نشود.

6- هدف کتاب آموزش فرمول نویسی نیست. اما برای تسهیل در پاسخ گویی، دادن جدول تناوبی و یا بخشی از آن الزامی است.

7- نماد شیمیایی عنصرهایی که باید در پرسش های امتحانی مورد سوال قرار گیرد در کتاب معرفی شده اند.

8- در بخش 4 وجود ایزومرها و تفاوت در خواص آن مورد نظر است و رسم و نام گذاری ایزومرها از برنامه درسی سال اول خارج است.

9- هر پرسش تشریحی حداکثر سه قسمت و هر قسمت یک هدف آموزشی را در بر داشته باشد. پرسش های کوتاه پاسخ حد اکثر 5 قسمت را در بر می گیرند.

10- یک مفهوم نباید در بیش از یک پرسش ارزشیابی شود.

11- نگارش پرسش ها باید روان، ساده، گویا و با شیوه نگارش کتاب هماهنگ باشد. (واژه ها و اصطلاحات یه کار رفته در متن کتاب استفاده شود.)

12- پرسش ها بدون توجه به ترتیب فصل ها و از ساده به دشوار تنظیم شوند.

13- پرسش های کوتاه پاسخ در آغاز و پرسش های بلند پاسخ در پایان قرار گیرند.

 

................................................................................................................................................................

 

درس شیمی2 و آزمایشگاه

 

بخش

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

اول

8

2

4.5

دوم

7

2

3

سوم تا انتهای ص 62

5

1

3.5

سوم از ص 62 تا آخر فصل

-

4

چهارم

-

8

6

پنجم

-

3

3

جمع

20

20

20

 

ملاحظات:

1- بهتر است تعداد پرسش ها حداکثر 12±2 باشد.

2- - هر پرسش تشریحی حداکثر سه قسمت و هر قسمت یک هدف آموزشی را در بر داشته باشد.

3- پرسش های کوتاه پاسخ حد اکثر 5 قسمت را در بر می گیرند.

4- یک مفهوم نباید در بیش از یک پرسش ارزشیابی شود.

5- نگارش پرسش ها باید روان، ساده، گویا و با شیوه نگارش کتاب هماهنگ باشد. (واژه و اصطلاحات یه کار رفته در متن کتاب استفاده شود.)

6- پرسش ها بدون توجه به ترتیب فصل ها و از ساده به دشوار تنظیم شوند.

7- پرسش های کوتاه پاسخ در آغاز و پرسش های بلند پاسخ در پایان قرار گیرند.

8- برای فصل 1 تا 4 در مجموع حداکثر 4 نمره  به پرسش هایی با محاسبات عددی اختصاص یابد. شایان گفتن است که پرسش های یاد شده در لابلای دیگر پرسش ها و با توجه به درجه سختی آن ها گنجانده شوند.

9- دادن جدول تناوبی عنصرها به دانش آموزان الزامی است. اما اطلاعات درون جدول با نظر دبیر تنظیم شود.

10- از بر کردن نام و نماد شیمیایی یون های تک اتمی سه ردیف نخست جدول تناوبی الزامی است. اما در امتحانات، جدول نام و فرمول یون های چند اتمی باید ارائه شود.

 

................................................................................................................................................................

 

درس شیمی3 و آزمایشگاه

 

بخش

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

اول

13

6.5

6.5

دوم تا ص 63

7

7.25

7.25

دوم از ص 63 تا آخر فصل

-

سوم

-

6.25

6.25

جمع

20

20

20

 

تذکرات:

1- در هر امتحان پایانی به پرسش های محاسبه ای حداقل 7 و حداکثر 9 نمره احتصاص داده شود. این گونه پرسش ها باید متناسب با سطح دشواری و در لابلای پرسش های دیگر گنجانده شوند. ضمن آن که در این گونه پرسش ها باید به راه حل (مطابق با شیوه معرفی شده در کتاب)، پاسخ عددی مساله و یکای اندازه گیری آن بارم اختصاص یابد.

2- با توجه به حجم چشمگیر محاسبات عددی در محتوای این کتاب لازم است که از پرسش های محاسبه ای، تعریف تازه ای ارایه شود. پرسش های محاسبه ای به پرسش هایی گفته می شود که دانش آموز برای پاسخ گویی به آن ها ناگزیر است ضمن کار با عددها و یکای اندازه گیری به کمک محاسبه های ساده ریاضی به یک پاسخ عددی با یکای مشخص، یک نتیجه گیری علمی، یک مفهوم جدید یا تعمیم مفاهیم مطرح شده در درس دست یابد.

3- بارم هر بخش می تواند به اندازه 0.5 نمره نوسان داشته باشد.

 

................................................................................................................................................................

 

درس شیمی پیش دانشگاهی 1 , 2

 

بخش

میان ترم

پایان ترم

جبرانی

اول

5

7.5

10

دوم

7.5

10

جمع

5

15

20

سوم

5

7.5

10

چهازم

7.5

10

جمع

5

15

20

 

 

 

 

فراخوان مسابقه "تجربیات خلاقانه آموزش شیمی" توسط دبیرخانه شیمی کشور

         6 آذر 1385

 

 

..........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

مقایسه و رتبه بندی عملکرد مناطق استان یزد در آزمون سراسری 1385

         6 آذر 1385

 

جدول های زیر عملکرد مناطق استان یزد را در در آزمون سراسری 85، به تفکیک رشته و جنس، در سه مورد زیر با یکدیگر مقایسه می کند:

  1- درصد قبولي

  2- ميانگين نمره کل داوطلبان پذيرفته شده

  3- ميانگين نمره شيمي داوطلبان پذيرفته شده

 

با توجه به آمار و نتایج موجود بهترین عملکرد در زمینه ميانگين نمره شيمي داوطلبان پذيرفته شده، در مجموع مربوط به بخش مرکزی شهرستان تفت می باشد. از لحاظ ميانگين نمره شيمي داوطلبان پذيرفته شده، رتبه های زیر به دست آمده است:

 

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

 

گروه آزمایشی علوم تجربی

1- بخش مرکزی شهرستان تفت (مرد)

2- بخش مروست شهرستان خاتم (مرد)

3- بخش مرکزی شهرستان تفت (زن)

4- بخش مرکزی شهرستان ابرکوه (مرد)

5- بخش مرکزی شهرستان طبس (مرد)

 

1- بخش مرکزی شهرستان تفت (زن)

2- بخش مرکزی شهرستان تفت (مرد)

3- بخش خرانق شهرستان اردکان (یک نفر شرکت کننده)

4- بخش مرکزی شهرستان یزد (مرد)

5- بخش مرکزی شهرستان صدوق (مرد)

 

مشاهده جدول ها

 

 

عملکرد استان یزد در آزمون سراسری 1385

         22 آبان 1385

 

همچون 13 سال گذشته، امسال نیز استان یزد با درصد قبولی 44.05 % رتبه اول را در بین استان های کشور به دست آورد. این موفقیت را به دانش آموزان و دبیرانی که برای این موفقیت زحمت کشیده اند تبریک می گوییم.

 

گروه آزمایشی

درصد قبولی استان یزد

درصد قبولی کل کشور

رتبه استان یزد

علوم ریاضی و فنی

63.84 %

49.30 %

اول

علوم تجربی

46.34 %

24.41 %

اول

علوم انسانی

55.99 %

35.03 %

اول

زبان های خارجی

4.87 %

4.99 %

هفدهم

هنر

11.16 %

5.32 %

اول

برایند کلیه گروه ها

44.05 %

29.40 %

اول

 

 

 

توضیح و پاسخ مؤلفان کتاب های درسی به سؤالات همکاران (قسمت دوم)

         22 آبان 1385

 

پاسخ به سؤالات شیمی3 (قسمت دوم)

 

پرسش

فکر کنید ص 38 در مورد نسبت مولی سوخت به اکسیژن

پاسخ

درحالت اول سوخت و در حالت دوم اکسیژن محدود کننده است. درهرمورد کارایی خودرو کاهش می یابد، هنگامیکه مقدار اکسیژن زیاد است،غلظت سوحت در محفظه سیلندر کاهش می یابد. درمورد دوم نیز، به واسطه افزایش مقدار سوخت، واکنش سوختن به طور کامل انجام نمی گیرد و انرژی مورد نظر انجام نمی گیرد.

پرسش

فکر کنید صفحه 49 در مورد تعیین ΔΕ

پاسخ

هدف در این سؤال تعیین مقدار عددی برای ΔΕ  نیست و در واقع منظور مقدار تغییر انرژی درونی به واسطه انجام کار بر سیستم است که به دلیل کاهش حجم رخ داده است.

پرسش

فکر کنید صفحه 85 در مورد کاهش انتروپی هنگام آبپوشی یون ها

پاسخ

به دلیل فرایند آب پوشی که طی آن مولکول های آب به علت میدان جاذبه الکترواستاتیک یون ها پیرامون هر یون آرایش می یابند، این فرایند با کاهش آنتروپی همراه است.

پرسش

خود را بیازمایید صفحه 94 سؤال 2 در مورد مقایسه قدرت الکترولیت ها

پاسخ

باتوجه به این که خاصیت الکترولیت، رسانایی جریان الکتریسیته است، شرط اول انحلال پذیری (محلول بودن) و دلیل دوم تعداد یون های حاصل از تفکیک یونی ماده ی حل شونده است. باریم سولفات به واسطه نامحلول بودن از جمله الکترولیت های ضعیف محسوب می شود و هدف این سؤال مقایسه سدیم نیترات و منیزیم کلرید است که هر دو از جمله جامدهای محلول هستند. در این سؤال منیزیم کلرید با توجه به یون های تولیدی (سه یون) رسانایی بالاتری خواهد داشت.

پرسش

فکر کنید صفحه 97 در مورد مقایسه انتروپی آب و یخ و محلول

پاسخ

سؤال1: گزینه سوم (پ) درست است.

سؤال2: در تبدیل محلول به یخ تغییرات آنتروپی، بیشتر کاهش پیدا می کند. به همین دلیل کاهش بی نظمی در مورد تبدیل محلول به یخ بیشتر است.

سؤال3: به دلیل اینکه در حالت محلول مقدار ΔS به مقدار بیشتری کاهش می یابد، مطابق رابطه
ΔG = ΔH − TΔS  انجماد باید در دمای پایین تری رخ دهد.

پرسش

فکر کنید صفحه 102 سؤال 4 در مورد انعقاد شیر

پاسخ

اسیدها الکترولیت های قوی هستند

پرسش

فکر کنید صفحه 104 در مورد تشکیل کف

پاسخ

کف یک کلویید گاز در مایع است که گاز فاز پخش شونده و آب فاز پخش کننده است. ماده پاک کننده در صابون به عنوان کاهش دهنده کشش سطحی آب مطابق شکل کف را بوجود می آورد.

 

توضیح

در مورد کلوئیدها ص 99 : کلوئیدها حد اقل از دو فاز تشکیل شده اند و به همین دلیل یک مخلوط ناهمگن ایجاد می کنند. کلوئیدهایی که فاز پخش کننده آن ها مایع یا گاز باشد، کدر به نظر می رسند.

 

پاسخ های آقای نعمت الله ارشدی در همایش سرگروه های استان ها در اردبیل - اردیبهشت 85

 

 

توضیح و پاسخ مؤلفان کتاب های درسی به سؤالات همکاران (قسمت اول)

         22 آبان 1385

 

پاسخ به سؤالات شیمی3 (قسمت اول)

 

پرسش

آیا از نظر پزشکی مصرف بیش از اندازه ی ویتامین ث برای سلامتی مضر است؟

پاسخ

خیر، از آن جا که این ویتامین در آب انحلال پذیر است، مقدار اضافی آن از طریق ادرار دفع می شود و در بدن ذخیره نمی شود.

پرسش

چرا برای محلول های آبی خیلی رقیق می توان به جای ppm از یکای میلی گرم در لیتر استفاده کرد؟

پاسخ

از آن جا که چگالی این محلول ها برابر یک در نظر گرفته می شود با جایگزین کردن حجم معادل یک لیتر به جای جرم محلول (در مخرج کسر) یکای میلی گرم بر لیتر به دست می آید. محاسبات

پرسش

انحلال پذیری گازهای نجیب در آب گرماده است یا گرماگیر؟

پاسخ

علی رغم این که آنتالپی انحلال گازهای غیر قطبی در آب منفی است ( فرآیند گرماده) ولی به دلیل کاهش شدید آنتروپی و افزایش عبارت -TDS در مجموع انرژی آزاد فرآیند در دماهای بالا مثبت می شود، بنابراین با افزایش دما انحلال پذیری آن ها کاهش می یابد.

(http://www.lsbu.ac.uk/water/explan4.html)

پرسش

فکر کنید صفحه ی 94 سئوال 2
باریم سولفات را چه باید معرفی کرد؟ الکترولیت یا غیر الکترولیت

پاسخ

آب یک غیر الکترولیت به شمار می آید علی رغم این که درصد بسیار کمی از آن تفکیک می شود بنابراین صرف تولید یون مقدار تولید یون نیز مهم است. چون رسانایی محلول حاصل از انحلال یک ماده در یک حلال معیاری از الکترولیت بودن است در این صورت نمک های نامحلولی مانند BaSO4 را نیز می توان با توجه به تولید مقدار بسیار کم یون پس از انحلال جزء الکترولیت های ضعیف دسته بندی کرد بر طبق ملاک یاد شده غیر الکترولیت دانستن آن نیز نادرست نیست.

پرسش

مودار صفحه ی 86 کتاب نشان می دهد که بر اثر افزایش دما انحلال پذیری افزایش می یابد در حالی که می دانیم انحلال این ماده گرماده است؟ توضیح دهید.

پاسخ

این نمودار مربوط به CaCl2.6H2O است.

پرسش

برای یک انحلال گرماده در صورتی که ظرف دارای محلول ایزوله (سامانه منزوی) باشد، دمای محلول چه تغییری می کند؟

پاسخ

انرژی آزاد شده در فرآیند انحلال صرف افزایش انرژی درونی محلول شده و دمای محلول بالا می رود.

پرسش

بادکنک و زودپز چه نوع سامانه ای است؟

پاسخ

اگر از پدیده ی نفوذ چشم پوشی کنیم بادکنک سامانه ی بسته با دیواره ی انعطاف پذیر می باشد. زودپز تا لحظه ای که سوپاپ اطمینان بالا نیامده است یک سامانه ی بسته است و با خروج بخار به یک سامانه ی باز تبدیل می شود.

پرسش

بادکنک و زودپز چه نوع سامانه ای است؟

پاسخ

اگر از پدیده ی نفوذ چشم پوشی کنیم بادکنک سامانه ی بسته با دیواره ی انعطاف پذیر می باشد. زودپز تا لحظه ای که سوپاپ اطمینان بالا نیامده است یک سامانه ی بسته است و با خروج بخر به یک سامانه ی باز تبدیل می شود.

پرسش

چرا ظرفیت گرمایی ویژه ی هلیم و هیدروژن عددهای بزرگی هستند؟

پاسخ

ظرفیت گرمایی مواد به ساختار ، حالت فیزیکی و طبیعت شیمیایی آن ها بر می گردد و از این رو مقایسه ی آن ها به جز در موارد بسیار مشابه دشوار و در واقع بی معناست.

پرسش

در کدام فرآیند انرژی بیشتری آزاد می شود؟ انحلال یک مول NaCl در یک لیتر آب یا در در mL50 آب

پاسخ

با توجه به مقدار های زیر می توان نتیجه گرفت که انحلال یک مول NaClدر یک لیتر آب گرمای بیشتری آزاد می کند. علت این افزایش را می توان تفکیک کامل یون ها و حذف جفت یون ها در محلول های بسیار رقیق نسبت داد.
در بی نهایت آب kj/mol
11/407-
در mL100 آبkj/mol
89/406-
Adamson,A.W.,A Text book of Physical Chemistry, Academic Press,1973,pp.176-177

پرسش

واکنش گاز هیدروژن و اکسیژن خودبخودی است یا نا خودبخودی؟

پاسخ

در دمای اطاق ناخودبخودی است.

پرسش

واکنش کلر و متان چه نوع واکنشی است؟

پاسخ

برای راحتی کار در آموزش جابه جایی دوگانه در نظر گرفته می شود علی رغم آن که یک عنصر با یک ترکیب واکنش داده است.

پرسش

واکنش لیتیم و اکسیژن و تشکیل لیتیم اکسید از چه نوع است سوختن یا اکسایش؟

پاسخ

واکنش از نوع اکسایش است.

پرسش

آیا مجاز هستیم به دانش آموزان روش استفاه از فرمول M1V1=M2V2 را در محاسبات استوکیومتری محلول تدریس کنیم؟

پاسخ

خیر، دانش آموزبهتر است آموزش ببیند که با ضریب تبدیل به حل تمرین بپردازد.

پرسش

فکر کنید صفحه ی 63 شیمی 3 چگونه باید تصحیح شود؟

پاسخ

A+2B D

پرسش

مقایسه ی ظرفیت گرمایی ویژه ی آب، یخ و بخار آب:

پاسخ

آب مایع>یخ>بخار آب J/mol.oC
35/75>11/37>60/33
وجود پیوند هیدروژنی و تشکیل تجمع های مولکولی، آب مایع را به مایعی با ظرفیت گرمایی بالا تبدیل کرده است، در فاز بخار این بر هم کنش به حداقل می رسد و در حالت جامد جامد یکپارچگی شبکه امکان انتقال انرژی به همه ی مولکول ها را براحتی فراهم می کند.

پرسش

آیا در بخش اول کتاب شیمی 3 اصلاح شده تناقضی در معرفی موازنه ی واکنش ها به روش وارسی بوجود نیامده است؟

پاسخ

روش وارسی یک راهبرد ساده برا موازنه ی معادله ی واکنش های شیمیایی است و اساس آن شمارش تعداد هر یک از اتم ها در دو سوی معادله است. در کتاب درسی تنها یک راه از ده ها را ممکن برای موازنه به این روش مطرح شده است، شما خود می توانید بر این اساس راه های متفاوت دیگری را برای موازنه ی یک واکنش بیابید.
در موازنه ی معادله ی واکنش آلومینیم ید و هیدرکلریک اسید کافی است که الویت فرآورده بر واکنش دهنده را وارونه کرده، برای موازنه ی واکنش این بار از شمارش اتم ها در واکنش دهنده (آلومینیم ��کسید) آغاز کرد.

پرسش

فکر کنید صفحه93 (محلول مولار و مولال)

پاسخ

100 میلی لیتر محلول یک مولار پتاسیم کلرید سنگین تر از 100 میلی لیتر محلول یک مولال است.
برای تهیه محلول یک مولار و مولال یک مول پتاسیم کلرید لازم است در حالی که تهیه ی محلول مولال به حلال بیش تری نیاز دارد، بنابراین محلول مولال رقیق تر از محلول مولار است و به همین دلیل در حجم های مساوی از آن ها جرم متفاوتی دارند به طوری که محلول مولار سنگین تر و یا غلظتی بیش تر از همان حجم محلول مولال دارد.

 

 

غلط نامه شیمی3:

 

ناصحیح

صفحه 74- خود را بیازمایید2-پ

صحیح

یک مولکول O2 اضافی است.

نا صحیح

صفحه 88- جدول - ردیف آخر

صحیح

به­جای H2S فرمول Cl2 قرار گیرد.

 

منبع:  سایت دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی - گروه شیمی

 

 

نتایج مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی سال تحصیلی 85-1384

         مهر 1385

 

در این مسابقات که در روز دوشنبه 18 اردیبهشت 1385 در آزمایشگاه مرکز تربیت معلم شهید پاک نژاد یزد برگزار شد، در رشته شیمی 36 نفر از دانش آموزان مناطق 16 گانه استان یزد به رقابت با یکدیگر پرداختند که در پایان افراد زیر حائز رتبه های اول تا پنجم شدند:

 

رتبه

نام و نام خانوادگی

امتیاز

منطقه

مدرسه

1

سیده لعیا مهینی

93.07

ناحیه 2 یزد

فرزانگان (استعدادهای درخشان)

2

لیلا کریمی

92.48

ناحیه 2 یزد

فرزانگان (استعدادهای درخشان)

3

هدی بهجتی

87.81

میبد

گل محمدی (نمونه)

4

مازیار امامی خواه

81.83

ابرکوه

امام علی

5

زهره خوشنویس

78.73

زارچ

بنت الهدی

 

اسامی داوران و کاشاا برگزار کننده مسابفات �� به شرح زیر می باشد:

 

 

نام و نام خانوادگی

منطقه

داوران و طراحان سوال

غلامرضا طاهرنژاد

ناحیه 2 یزد

حسن حکیمی زاد

ناحیه 1 یزد

حمیده زارع

ناحیه 2 یزد

مرادی

میبد

محمد حسین قادری مقدم

تفت

علی محمد حبیبی راد

نیر

ناظر حمید رضا زارع زاده سرگروه استان
کارشناس آزمایشگاه میرجلیلی ناحیه 2 یزد

 

 در پایان مسابقات و در رده بندی مناطق بر اساس میانگین امتیاز دانش آموزان شرکت کننده، در رشته شیمی، ناحیه 2 یزد با میانگین 84.08 حائز رتبه اول شد و میبد و ناحیه 1 به ترتیب با میانگین 78.39 و 74.25 امتیاز رتبه های دوم و سوم را کسب نمودند.

 

سؤالات تئوری را می توانید در زیر دریافت نمایید:
دریافت سؤالات تئوری  

 

جدول زیر شامل پاسخ سؤالات تئوری است:

 

سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ

1

2 6 4 11 3 16 1 21 1 26 2

2

1 7 1 12 3 17 2 22 3 27 4

3

2 8 3 13 1 18 2 23 2 28 1

4

3 9 3 14 4 19 3 24 4 29 3

5

2 10 3 15 4 20 3 25 2 30 4

 


صفحه اول    صفحه دوم    صفحه سوم    صفحه چهارم

 

گروه آموزشی شیمی استان یزد

  

نظر خود را در این قسمت بنویسید:

 

نام:     

 

ایمیل: 

 

استان:      شهر:  

 

شغل:  دبیر      دانش آموز        غیره

 

نظر:

 

 

   

 

صفحه خانگی | خبر | کتاب | آزمایشگاه | نرم افزار | نمونه سؤال | خواندنی ها | سایت های مرتبط | درباره گروه
Designed By: A.M.Habibirad